Saturday, May 11, 2013

Multiple Choice

Anong gagawin nyo kapag nalaman nyong may Big C ang inyong ina?

a. Lalangoy sa dagat.b. Tutungo sa Subic.
c. Maglulunoy sa ilog.
d. Magpapakuha ng Family Picture.
e. Matatakot, malulungkot at mag-aalala.


* * * * *

MA, gusto naming malaman mo na sobrang proud kami sa 'yo for being so strong.  Alam naming kinakaya mo ang lahat para sa amin.  Basta 'wag ka lang bibitiw ha.  Nandito lang kaming lahat para sa 'yo.  

At kahit na Big C pa man 'yan MA, just always remember that you have a Bigger GOD.  

Kaya wala ka nang dapat ikatakot, ikalungkot o ipag-alala.


We LOVE You Ma :)  
Happy MOTHER's Day!